Träningsprogram

valp

Valpträning

Din hund lever förhoppningsvis ett långt, lyckligt och harmoniskt hundliv i ca 10-15år. För en hund med pälsvårdsbehov innebär det många timmar av pälsvård. När det inte blir rätt från början kan detta bli kopplat till något negativt och skapa rädsla och ångest hos hunden. Vi har därför träningsprogram för valpar som går ut på att stegvis introducera valpen i alla moment såsom bad, föning och klippning innan valpen kommer på sin första riktiga behandling.          

I valplektionerna arbetar vi med positiv förstärkning i syfte att skapa en avslappnad hund med positiva associationer och förebygga rädsla och stress. Rådgivning i hur man sköter pälsen mellan besöket och rekommenderar pälsvårdsprodukter efter ras och pälstyp ingår. 

Valpträningen består avi totalt 2 tillfällen. 

Valpträningen lämpar sig även för äldre hundar som upplevelser stress och ångest inför pälsvård, i dessa fall fokuserar vi särskilt på det hunden har störst problem med. 

Kloklippsträning

Vi har träningsprogram för kloklipp där vi jobbar med att successivt hjälpa hunden att överkomma sin rädsla för att klippa klorna. Detta består av totalt 4 träningstillfällen.

Close Menu