Kortfattad version :

  • Vi erbjuder 30 dagar ångerrätt.
  • Returfrakten kostar 49 kr per paket om du använder medföljande returlabel. 
  • Sönderbitna produkter ersätts ej. Gäller hela sortimentet – även exempelvis hundleksaker.
  • Ångerrätt gäller ej djurgodis som inte är förseglade, exempelvis ben eller lösviktsgodis då de är förbrukningsvaror som snabbt kan försämras.
  • Order som inte kan levereras pga fel lagersaldo återbetalas.
  • Vid fel prissättning kommer vi att annullera din order och återbetala ditt köp.
  • Vi skickar ditt paket så fort vi kan. Normalt inom 4 dagar. 
  • Outlösta paket som returneras av ombud debiteras 295 kr för att täcka våra kostnader.
  • Vid fakturaköp görs en så kallad mikroupplysning som inte syns hos andra banker eller kreditgivare. Den påverkar inte din kreditvärdighet eller möjlighet att få andra krediter eller lån.
  • Om en vara förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. 
 

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.ronjarockys.se/shop, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Ronja & Rockys Petshop Ab, organisationsnummer 559263-3571 (“R&R”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om R&R framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
R&R är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. R&R accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. R&R förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 

1.4
R&R reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. R&R har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer R&R naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan R&R fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. R&R ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part. 

1.5
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av R&R eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från R&R.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING 

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när R&R bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från R&R per e-post. R&R uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med R&R:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av R&R. Om beställningen återkallas så kommer R&R att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. KUNDUPPGIFTER MM. 

3.1
R&R rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till R&R om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 

3.3
Om R&R misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har R&R rätt att stänga av dig. R&R har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter. 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. R&R har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av R&R. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan R&R eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. R&R förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

R&R kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av R&R i samband med kampanjen. R&R förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att R&R skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har R&R rätt att debitera dig en avgift på 295 kr.

7. ÅNGERRÄTT 

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 30 dagars ångerrätt.. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela R&R detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis djurgodis, tikskydd)

7.3
Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, ska medföljande retursedel användas. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till NLY. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Om varan inte returneras i godtagbart skick har R&R rätt att ta ut en kostnad för hantering av osäljbar produkt. Returer ska göras till R&R enligt de metoder och anvisningar som anges på retursedel.

7.6
När Du ångrar ditt köp betalar R&R tillbaka det belopp som Du betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har R&R rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.7 R&R betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7.8
R&R FAIR USE (Skäligt bruk) Som kund hos oss har du rätt till att kunna beställa varor, prova dem hemma och returnera varor som inte passar. Men tyvärr har vi upptäckt att det finns ett oroväckande beteende hos vissa kunder där man systematiskt beställer varor och sedan returnerar nästan allt, vilket både är dåligt för miljön och kostsamt att hantera. Det kan även handla om att vi misstänker att varor returnerats efter användning eller någon annan form av bedrägeri. Om vi upptäcker den här typen av beteenden så förbehåller vi oss rätten att stänga av en kund. Avstängningen är inte tidsbegränsad. Precis som vanligt ingår vi ett avtal först när vi har skickat ett mejl med orderbekräftelse och kvitto. En avstängning händer inte slumpmässigt, och inte vid enskilda fall/tillfällen. Det är baserat på många olika faktorer i kunds beteende, som bland annat: antal köp, antal returer, order- och retursammansättningen, hur man använder/missbrukar fri leverans och retur, försenade returer och påstått saknade varor/returer/leveranser.

8. GARANTI OCH REKLAMATION 

8.1
Vissa av R&R varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta R&R så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter du mottagit din order. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.3
R&R står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer R&R att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. R&R strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att R&R mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. R&R förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer NLY riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. LÄNKAR

R&R kan länka till andra webbplatser som ligger utanför R&R:s kontroll, och webb-platser utanför NLY:s kontroll kan länka till Sajten. Även om R&R försöker säkerställa att R&R enbart länkar till webbplatser som delar R&R:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är R&R inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

10. FORCE MAJEURE

R&R ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som R&R inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar R&R dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och R&R rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

R&R förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att R&R har informerat dig om ändringarna. R&R rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. OGILTIGHET

13.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. 

Dessa villkor har fastställts av R&R den 2021-02-23.